Mózg mi staje!

Cofnijmy się o lat dziesięć i zapoznajmy się, jak Duch Święty obdarza Kościół wszelkimi darami. W tym przypadku Duchem św. jest państwo polskie, które świruje pawiana i daje Kościołowi wszystko, czego ten zażąda. Mózg mi staje na widok tych absurdów. Podam tylko kilka przykładów z wielu tysięcy. Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał nielegalnie 46 parafiom …

Posted in Historia głupoty w Polsce | Leave a comment