Historia głupoty w Polsce tom I Andrzej Rodan
Date Finished: 2014 r.

Historia głupoty w Polsce tom I

Historia głupoty w Polsce tom I to opis dziejów głupoty. Nie jest to jednak głupota rozumiana jako: niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia.  To zatem nie termin używany stosunku do osób o niższym, bądź niewystarczającym ilorazie inteligencji.

To:

Głupota Koniunkturalna, jako najczęściej w Polsce stosowana, używana do przekazywania treści politycznych, religijnych itd. itp

Głupota Teoretyczna jako przekonanie o posiadaniu wiedzy, której w rzeczywistości się nie posiada.

Głupota Praktyczna jako świadoma lub nieświadoma nieumiejętność odpowiedniego postępowania i zachowania.

Głupota Społeczna Inspirowana jako brak samodzielnego myślenia i działania grup społecznych, łatwości ulegania manipulacji – mogąca być przyczyną powstawania fanatyzmu,nacjonalizmu, rasizmu antysemityzmu, homofobii, zaburzeń umysłowych na tle religijnym itp.

To te właśnie formy Głupoty są motorem ludzkich poczynań i prowadzą do Absurdu, gdzie  Irracjonalność bierze górę nad rozumem i nie pozwala mu na granie głównej roli w kształtowaniu przekonań.

Więcej o autorze znajdziesz tutaj

Oficjalny profil na Facebook’u

Bookmark the permalink.