Andrzej Rodan Życie seksualne Papagejów
Date Finished: 1989 r.

Życie seksualne Papagejów

Życie seksualne Papagejów to powieść, której akcja powieści rozgrywa się ponownie w Republice Federalnej Niemiec z licznymi polskimi retrospekcjami. Celowe dokonanie wyboru czasu (1986 r.) pozwala na szersze spojrzenie na emigrację, która już zadomowiła się w Niemczech. To walka o osiągnięcie jakiegoś statusu społecznego, czas na przemyślenia i podsumowanie podjętego wyboru.

 Jest również próbą ukazania konsekwencji płynących z przemieszczania różnych rzeczywistości, reinterpretacji zdarzeń, a ironiczny i pastiszowy styl, doprowadza do ostrych zbitek pojęciowych zaostrzających przesłanie utworu. Tytuł ma charakter metaforyczny: „życie seksualne” śmiało można zastąpić życiem społecznym, moralnym, politycznym, kulturalnym. A słowo Papageje – to właśnie magia, znak, symbol. Odzwierciedla określony kod myślenia ludzi pod ciśnieniem wydarzeń, zewnętrznej manipulacji, propagandy, polityki, informacji mediów, a nade wszystko zagubienia bohaterów powieści usiłujących bezradnie nadać sens swej marginesowej egzystencji.

Więcej o autorze znajdziesz tutaj

Oficjalny profil na Facebook’u

Bookmark the permalink.